Pomoć za HP Officejet Pro L7550

background image

HP Officejet Pro
L7300/L7500/L7600/L7700

Korisnički priručnik

background image
background image

HP Officejet Pro L7300/L7500/

L7600/L7700 All-in-One series

Korisnički priručnik

background image

Informacije o autorskim
pravima

© 2007 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
1. izdanje, 10/2006
Zabranjeno je svako umnožavanje,
prilagođavanje, ili prijevod bez
prethodnog pismenog dopuštenja,
osim kada je to dopušteno zakonom o
autorskim pravima.
Informacije prikazane u nastavku su
predmet promjena bez prethodne
najave.
Jamstva za HP proizvode i usluge su
navedena u jamstvenim izjavama koje
su priložene proizvodu ili usluzi.
Informacije na ovom mjestu ne mogu
tvoriti dodatno jamstvo. HP nije
odgovoran za moguće tehničke ili
uredničke pogreške ili propuste u
ovom dokumentu.
Copyright (C) 1991-2, RSA Data
Security, Inc. Stvoreno 1991. Sva
prava pridržana.
Dozvola za kopiranje i korištenje ovog
softvera je odobrena jedino ako je
označena kao "RSA Data Security,
Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
u svim materijalima koji spominju ili
upućuju na ovaj softver ili njegove
funkcije.
Dozvoljeno je stvaranje i uporaba
prerađenih djela ako su označena kao
"RSA Data Security, Inc. MD4
Message-Digest Algorithm" u svim
materijalima koji spominju ili upućuju
na prerađeno djelo.
RSA Data Security, Inc. ne radi
predstavljanja za tržišnu kvalitetu ili
održivost ovog softvera za bilo koje
namjene. Objavljeno je "kako je" bez
ekspresnog ili implicitnog jamstva bilo
koje vrste.
Ove obavijesti moraju ostati u svim
kopijama kao dio dokumentacije i/ili
softvera..

Zaštitni znaci

Intel

®

, Pentium

®

je zaštićeni zaštitni

znak tvrtke Intel Corporation ili njenih
podružnica u SAD-u i ostalim
državama.
Microsoft

®

, Windows

®

, i Windows

®

XP

zaštitni su znaci tvrtke Microsoft
Corporation registrirane u SAD-u.

Secure Digital

memorijska kartica je podržana od
strane ovog proizvoda. SD Logo
zaštitni je znak njegova vlasnika.

Ograničenja kopiranja

U mnogim državama je protuzakonito
kopiranje slijedećih materijala. Ako ste
u nedoumici, najprije se raspitajte kod
pravnog zastupnika.

Državni papiri ili dokumenti:

Putovnice

Dokumentacija o imigraciji

Spisi odabranih službi

Identifikacijske značke,
kartice ili oznake

Biljezi državnih službi:

Poštanske marke

Bonovi za hranu

Čekovi ili mjenice ispostavljene
državnim agencijama

Papirnati novac, putnički čekovi
ili novčane doznake

Potvrde o bankovnoj uplati

Djela sa zaštićenim autorskim
pravima

Sigurnosne informacije

Prilikom korištenja ovog proizvoda
uvijek se pridržavajte osnovnih mjera
opreza kako biste smanjili rizik od
ozljeda izazvanih vatrom ili strujnim
udarom.
1. Pročitajte i shvatite sve upute u
dokumentaciji koja je isporučena sa
HP all-in-one.
2. Koristite samo uzemljene naponske
utičnice za priključivanje uređaja na
naponsku mrežu. Ako ne znate koja je
utičnica uzemljena, provjerite sa
kvalificiranim električarom.
3. Proučite sva upozorenja i upute
označene na proizvodu.
4. Uređaj prije čišćenja isključite iz
zidne utičnice.
5. Ne ugrađujte i ne upotrebljavajte
ovaj proizvod u blizini vode ili dok ste
mokri.
6. Proizvod stabilno postavite na
čvrstu podlogu.
7. Proizvod postavite na zaštićeno
mjesto gdje nitko ne može nagaziti ili
zapeti za kabel za napajanje i gdje se
kabel neće oštetiti.
8. Ako proizvod ne radi normalno,
pogledajte

Održavanje i rješavanje

problema

.

9. U uređaju nema dijelova koje
korisnik može sam popraviti.
Servisiranje prepustite kvalificiranom
servisnom osoblju.

Posebni materijali proizvoda

Ovaj HP proizvod sadrži slijedeće
materijale za koje, po isteku radnog
vijeka, mogu biti potrebni posebni
načini rukovanja:
Živo srebro u fluorescentnoj lampi u
skeneru (< 1,5 mg)
Za informacije o reciklaži, posjetite

http://www.hp.com/go/recycle

,

kontaktirajte lokalne ovlasti, ili Savez
elektroničke industrije (EIA) na

http://

www.eiae.org

.

Dodatne informacije potražite u
odjeljku

Recikliranje

.