HP Officejet Pro L7550 leírás

background image

HP Officejet Pro
L7300/L7500/L7600/L7700

Felhasználói kézikönyv

background image
background image

HP Officejet Pro L7300/L7500/

L7600/L7700 All-in-One sorozat

Felhasználói kézikönyv

background image

Szerzői jogok

© 2007 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
1. kiadás, 2006/10
Az előzetes írásbeli engedély nélküli
másolás, átvétel vagy fordítás tilos,
kivéve olyan esetekben, ahol ezt a
szerzői jogi rendelkezések külön
megengedik.
Az itt található információk előzetes
figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
A HP termékekre és szolgáltatásokra
vonatkozó garanciák a termékekhez
és szolgáltatásokhoz mellékelt
jótállási nyilatkozatokban találhatók. A
jelen dokumentum tartalma
semmilyen módon nem értelmezhető
további garanciaként. A HP nem
vonható felelősségre a jelen
dokumentumban található technikai
vagy szerkesztési hibákért, valamint
kihagyásokért.
Copyright (C) 1991-2, RSA Data
Security, Inc., 1991. Minden jog
fenntartva.
A szoftver másolási és használati
licencjoga csak abban az esetben
illeti meg a felhasználót, ha a
szoftverre vagy a funkcióra hivatkozó
összes anyagban „RSA Data
Security, Inc. MD4 Message-Digest
Algorithm” (RSA Data Security, Inc.
MD4 üzenetkivonatoló algoritmus)
néven hivatkoznak a szoftverre.
A származékos termékek
fejlesztésére és használatára
vonatkozó licencjog is csak abban az
esetben illeti meg a felhasználót, ha a
származékos termékre hivatkozó
összes anyagban a terméket az „RSA
Data Security, Inc. MD4
üzenetkivonatoló algoritmust
használó” származékos termékként
említik.
Az RSA Data Security, Inc. nem vállal
semmilyen felelősséget vagy
garanciát a szoftver
forgalomképességére vagy adott célra
való alkalmasságára vonatkozóan. A
gyártó a szoftvert „adott állapotában”,
mindennemű kifejezett vagy
vélelmezett garancia nélkül bocsátja
rendelkezésre.
E megjegyzéseket a dokumentáció és/
vagy a szoftver bármely részéről
készült másolatokban is fel kell
tüntetni.

Védjegyek

Az Intel

®

, a Pentium

®

az Intel

Corporation és leányvállalatainak
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
A Microsoft

®

, a Windows

®

és a

Windows XP

®

a Microsoft Corporation

bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban.

A termék

támogatja a Secure Digital
memóriakártyákat. Az SD embléma
tulajdonosa bejegyzett védjegye.

Másolási korlátozások

Számos országban/térségben tilos
másolatot készíteni az alábbiakról. Ha
kétségei merülnek fel, kérje ki egy jogi
szakértő véleményét.

Hivatalos iratok vagy
dokumentumok:

Útlevelek

Bevándorlási iratok

Hadkötelezettséggel
kapcsolatos iratok

Azonosítójelvények vagy
azonosítókártyák

Hivatalos pecsétek:

Postabélyegek

Élelmiszerjegyek

Állami hivatalok nevére kiállított
csekkek vagy váltók

Bankjegyek, utazási csekkek
vagy pénzutalványok

Letéti jegyek

Szerzői jogvédelem alá tartozó
dokumentumok

Biztonsági információk

A termék használata során mindenkor
érvényesíteni kell azokat az alapvető
biztonsági előírásokat, melyek révén
elkerülhetők a tűz vagy áramütés
okozta személyi sérülések.
1. Olvassa át alaposan a HP All-in-
One dokumentációjában található
utasításokat.
2. Kizárólag földelt elektromos
aljzathoz csatlakoztassa a terméket.
Amennyiben nem biztos abban, hogy
a csatlakozóaljzat el van-e látva
földeléssel, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
3. Tartsa szem előtt a készüléken
feltüntetett valamennyi figyelmeztetést
és utasítást.
4. Tisztítás előtt húzza ki a készülék
csatlakozóját a fali aljzatból.
5. A készüléket nem szabad víz
közelében üzembe helyezni, és akkor
sem, ha az üzembe helyezést végző
személy bőre vagy ruházata nedves.
6. A készüléket vízszintes, szilárd
felületen kell elhelyezni.

7. Olyan biztonságos helyen
üzemeltesse a készüléket, ahol senki
nem léphet a kábelekre, illetve senki
nem botolhat meg vezetékekben, és
ahol mód van a vezetékek
károsodásoktól való megvédésére.
8. Ha a termék nem működik
megfelelően, lapozza fel a

Karbantartás és hibaelhárítás

című

részt.
9. A termék belsejében nincsenek
felhasználó által javítható alkatrészek.
A javítást kizárólag szakképzett
szerelő végezheti el.

Különleges anyagok a
termékben

Ez a HP termék olyan anyagokat
tartalmaz, amelyek élettartamuk
végén különleges kezelést
igényelhetnek:
Higany a lapolvasó fénycsövében (<
1,5 mg)
Újrahasznosítási információkat a

http://

www.hp.com/go/recycle

webhelyen, a

helyi hatóságoktól vagy az
Elektronikai Ipari Szövetségtől
(Electronics Industries Alliance –

http://

www.eiae.org

) kaphat.

További tudnivalók:

Újrahasznosítás

.