HP Officejet Pro L7550 Help

background image

HP Officejet Pro
L7300/L7500/L7600/L7700

Gebruikershandleiding

background image
background image

HP Officejet Pro L7300/L7500/

L7600/L7700 All-in-One serie

Gebruikershandleiding

background image

Copyright informatie

© 2007 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, LP.
Uitgave 1, 10-2006
Het reproduceren, aanpassen of
vertalen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming is verboden,
behalve voorzover toegestaan door
de copyrightwetgeving.
De informatie in dit document kan
zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
De enige garanties voor producten en
diensten van HP worden beschreven
in de expliciete garantieverklaring die
bij dergelijke producten en diensten
wordt geleverd. Niets in deze
publicatie mag worden beschouwd als
aanvullende garantie. HP is niet
aansprakelijk voor technische of
redactionele fouten of weglatingen in
dit document.
Copyright (C) 1991-2, RSA Data
Security, Inc. Productie 1991. Alle
rechten voorbehouden.
Het kopiëren en gebruik van deze
software is toegestaan op voorwaarde
dat dit is gemarkeerd met "RSA Data
Security, Inc. MD4 Message-Digest
Algorithm" in al het materiaal waarin
naar deze software of deze functie
wordt verwezen.
Het produceren en gebruiken van
afgeleide werken is eveneens
toegestaan op voorwaarde dat
dergelijke producten zijn gemarkeerd
met "derived from the RSA Data
Security, Inc. MD4 Message-Digest
Algorithm" in al het materiaal waarin
naar deze software of deze functie
wordt verwezen.
RSA Data Security, Inc. doet geen
uitspraken met betrekking tot de
verhandelbaarheid van deze software
of de geschiktheid van deze software
of een bepaald doel. Ze wordt
gegeven zoals ze is, zonder enige
vorm van impliciete of expliciete
garantie.
Deze kennisgevingen moeten in alle
kopies of in alle onderdelen van deze
documentatie en/of software
aanwezig zijn.

Handelsmerken

Intel

®

en Pentium

®

zijn gedeponeerde

handelsmerken van Intel Corporation
of haar dochterondernemingen in de
Verenigde Staten en andere landen.
Microsoft

®

, Windows

®

en Windows

®

XP zijn gedeponeerde handelsmerken
van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten.

Secure Digital-

geheugenkaart wordt ondersteund
door het product. Het SD-logo is een
handelsmerk van de eigenaar.

Beperkingen op kopiëren

Het is op vele plaatsen onwettelijk om
kopieën te maken van het volgende.
Vraag het bij twijfel eerst aan uw
juridische raadgever.

Overheidspapier of -documenten:

Paspoorten

Immigratiepapieren

Bepaalde
servicepapiersoorten

Identificatiekenmerken zoals
kaarten of insignes

Regeringsstempels:

Postzegels

Voedselbonnen

Cheques of concepten opgesteld
door regeringsinstellingen

Bankbiljetten, reischeques of
postwissels

Depositobewijzen

Werk waarop copyright van
toepassing is

Veiligheidsinformatie

Volg altijd de standaard
veiligheidsvoorschriften bij het gebruik
van dit product. Op deze manier
beperkt u het risico van verwondingen
door brand of elektrische schokken.
1. Zorg dat u alle instructies in de
documentatie van de HP All-in-One
hebt gelezen en begrepen.
2. Sluit dit product uitsluitend aan op
een geaard stopcontact. Als u niet
zeker weet of een stopcontact geaard
is, kunt u advies inwinnen bij een
erkende elektricien.
3. Neem alle waarschuwingen en
instructies in acht die op het product
zijn aangegeven.
4. Trek de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact voordat u dit
apparaat gaat reinigen.
5. Plaats of gebruik dit product niet in
de buurt van water of wanneer u nat
bent.
6. Installeer het product op een stevig,
stabiel oppervlak.
7. Zet het product op een veilige
plaats waar niemand op het netsnoer
kan trappen of erover kan struikelen
en het netsnoer niet wordt beschadigd.

8. Als het product niet naar behoren
werkt, raadpleeg dan

Onderhoud en

problemen oplossen

.

9. Dit product bevat geen onderdelen
die door de gebruiker kunnen worden
onderhouden. Laat
onderhoudswerkzaamheden over aan
erkende onderhoudsmonteurs.

Wettelijk gereglementeerd
materiaal

Dit HP-product bevat het volgende
materiaal dat aan het einde van zijn
levensduur met speciale zorg moeten
worden behandeld:
Kwik in de fluorescerende lamp in de
scanner (< 1,5 mg)
Neem voor informatie over recycling
contact op met

http://www.hp.com/go/

recycle

, de plaatselijke autoriteiten of

de Electronics Industries Alliance op

http://www.eiae.org

.

Raadpleeg

Recycling

voor meer

informatie.