Ajutor HP Officejet Pro L7550

background image

HP Officejet Pro
L7300/L7500/L7600/L7700

Ghidul utilizatorului

background image
background image

HP seria Officejet Pro L7300/L7500/

L7600/L7700 All-in-One

Ghidul utilizatorului

background image

Informaţii Copyright

© 2007 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Ediţia 1, 10/2006
Este interzisă reproducerea,
adaptarea sau traducerea fără
acordul scris prealabil, cu excepţia
cazurilor permise prin lege.
Informaţiile conţinute în acest
document se pot modifica fără preaviz.
Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt cele prezentate în
declaraţiile explicite de garanţie care
însoţesc aceste produse sau servicii.
Nici o prevedere a prezentului
document nu poate fi interpretată
drept garanţie suplimentară.
Compania HP nu este responsabilă
pentru nici o eroare sau omisiune
tehnică sau editorială din prezentul
document.
Copyright (C) 1991-2, RSA Data
Security, Inc. Created 1991. Toate
drepturile rezervate.
Se acordă licenţa pentru copierea şi
utilizarea acestui program cu condiţia
identificării acestuia ca "RSA Data
Security, Inc. MD4 Message-Digest
Algorithm" în toate materialele care
menţionează sau fac referire la acest
program sau această funcţie.
Se acordă de asemenea licenţa
pentru realizarea de produse derivate
cu condiţia identificării acestor
produse ca "derivate din RSA Data
Security, Inc. MD4 Message-Digest
Algorithm" în toate materialele care
menţionează sau fac referire la
produsul derivat.
RSA Data Security, Inc. nu
garantează nimic referitor la valoarea
comercială a acestui program sau la
adecvarea acestui program pentru
vreun anume scop. Acesta este oferit
"as-is" ("aşa cum este") fără nici un tip
de garanţie explicită sau implicită.
Aceste note trebuie păstrate în orice
copie sau în orice parte a acestei
documentaţii şi/sau acestui program.

Mărci

Intel

®

, Pentium

®

este marcă

înregistrată a Intel Corporation sau
filialelor acesteia în Statele Unite şi în
alte ţări.
Microsoft

®

, Windows

®

, and Windows

®

XP sunt mărci înregistrate în S.U.A.
ale Microsoft Corporation.

Produsul este

compatibil cu card-ul de memorie
Secure Digital. Logo-ul SD este

marcă înregistrată a proprietarului
acesteia.

Limitări pentru copiere

În multe zone este ilegală realizarea
de copii a următoarelor articole. Când
aveţi dubii, consultaţi mai întâi un
reprezentant legal.

Acte şi documente oficiale:

Paşapoarte

Documente de imigrare

Acte de recrutare şi livrete
militare

Legitimaţii, insigne şi carduri
de identificare

Timbre şi însemne oficiale:

Timbre poştale

Tichete de masă

Cecuri şi ordine de plată către
agenţii guvernamentale

Bancnote, cecuri de călătorie sau
ordine de plată

Certificate de depozit

Documente cu drepturi de autor

Informaţii de siguranţă

Respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă minime la utilizarea acestui
produs, pentru a reduce riscul
eventualelor arsuri sau electrocutări.
1. Citiţi şi asiguraţi-vă că aţi înţeles
toate instrucţiunile din documentaţia
furnizată impreună cu HP All-in-One.
2. Utilizaţi numai prize electrice cu
împământare atunci când conectaţi
acest produs la o sursă de curent
electric. În cazul în care nu ştiţi dacă
priza dispune de împământare,
adresaţi-vă unui electrician calificat.
3. Citiţi cu atenţie toate avertismentele
şi instrucţiunile de pe produs.
4. Deconectaţi produsul de la reţeaua
de curent electric înainte de a-l curăţa.
5. Nu instalaţi sau utilizaţi acest
produs lângă apă sau atunci când
sunteţi ud.
6. Instalaţi produsul în siguranţă, pe o
suprafaţă stabilă.
7. Instalaţi produsul într-un loc
protejat, unde nimeni să nu poată
călca şi să nu se poată împiedica de
cablul de alimentare şi unde cablul să
nu poată fi deteriorat.
8. Dacă produsul nu funcţionează
normal, consultaţi

Întreţinere şi

depanare

.

9. Nu există în interior piese care pot
fi reparate de către utilizator. Pentru
service, adresaţi-vă personalului
calificat.

Materiale speciale produs

Acest produs HP conţine următoarele
materiale care necesită un tratament
special la sfârşitul perioadei de
exploatare:
Mercur în lampa fluorescentă a
scannerului (< 1,5 mg)
Pentru informaţii referitoare la
reciclare, contactaţi

http://

www.hp.com/go/recycle

, autorităţile

locale, sau Electronics Industries
Alliance la adresa

http://www.eiae.org

.

Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi

Reciclare

.