Pomoč HP Officejet Pro L7550

background image

HP Officejet Pro
L7300/L7500/L7600/L7700

Uporabniški priročnik

background image
background image

HP Officejet Pro L7300/L7500/

L7600/L7700 All-in-One series

Uporabniški priročnik

background image

Informacije o avtorskih
pravicah

© 2007 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
1. izdaja, 10/2006
Prepovedano razmnoževanje,
prirejanje ali prevajanje brez pisnega
dovoljenja, razen če to dovoljujejo
zakoni o avtorskih pravicah.
Informacije v tem dokumentu se lahko
spremenijo brez predhodnega
obvestila.
Garancije za izdelke in storitve
podjetja HP so navedene v
garancijskih izjavah, ki so priložene
izdelkom in storitvam. Informacij na
tem mestu ni mogoče razlagati kot
dodatne garancije. HP ni odgovoren
za tehnične ali uredniške napake ali
izpuste v tem dokumentu.
Copyright (C) 1991-2, RSA Data
Security, Inc. ustvarjeno 1991. Vse
pravice pridržane.
Kopiranje in uporaba te programske
opreme je dovoljena le, če je
označena kot »RSA Data Security,
Inc. MD4 Message-Digest Algorithm«
pri vseh omembah materiala ali
sklicevanja na to programsko opremo
ali njene funkcije.
Dovoljeno je tudi izdelovanje in
uporaba prihodnjih del, če so
označena kot »RSA Data Security,
Inc. MD4 Message-Digest Algorithm«
pri vseh omembah materiala ali
sklicevanja na to delo.
RSA Data Security, Inc. ne dela
predstavitev za tržno kakovost ali
ustreznost te programske opreme za
kakršne koli namene. Objavljena je
»kot je«, brez kakršnega koli jamstva.
Ta obvestila morajo ostati v vseh
kopijah katerega koli dela te
dokumentacije in/ali programske
opreme.

Blagovne znamke

Intel

®

, Pentium

®

sta zaščiteni blagovni

znamki podjetja Intel Corporation ali
njegovih podružnic v Združenih
državah in drugih državah.
Microsoft

®

, Windows

®

in Windows

®

XP so registrirane zaščitene znamke
podjetja Microsoft Corporation v ZDA.

Naprava podpira

pomnilniško kartico Secure Digital. SD
Logo je blagovna znamka njegovega
lastnika.

Omejitve kopiranja

V mnogih deželah je nezakonito delati
kopije naslednjih materialov. Če ste v
dvomih, najprej preverite pri pravnem
zastopniku.

Državni obrazci ali dokumenti:

Potni listi

Dokumenti za priseljevanje

Dokumenti o služenju
vojaške obveznosti

Identifikacijske značke,
izkaznice ali insignije

Državni koleki:

Poštne znamke

Kuponi za hrano

Čeki ali menice vladnih agencij

Denar, potovalni čeki ali denarne
nakaznice

Potrdila o bančnih vlogah

Avtorska dela

Varnostne informacije

Ko uporabljate izdelek, vedno
upoštevajte varnostne ukrepe, da bi
zmanjšali nevarnost poškodb zaradi
ognja ali električnega udara.
1. Preberite in razumite vsa navodila v
dokumentaciji, ki je priložena napravi
HP All-in-One.
2. Izdelek priključite samo v
ozemljeno električno vtičnico. Če ne
veste, ali je ozemljena, vprašajte
strokovnjaka.
3. Upoštevajte vsa opozorila in
navodila, ki so na izdelku.
4. Pred čiščenjem naprave izvlecite
napajalni kabel iz vtičnice.
5. Naprave ne smete namestiti ali
uporabljati v bližini vode ali če ste
mokri.
6. Napravo namestite varno na
stabilno podlago.
7. Izdelek položite na zaščiteno
mesto, kjer ne more nihče stopiti na
napajalni kabel ali se spotakniti ob
njega in ga tako poškodovati.
8. Če naprava ne deluje normalno,
glejte

Vzdrževanje in odpravljanje

težav

.

9. V napravi ni delov, ki bi jih lahko
popravil uporabnik. Servisiranje
morajo opraviti na servisu.

Posebne sestavine izdelka

Ta HP-jev izdelek vsebuje naslednji
material, ki utegne po izteku
življenjske dobe zahtevati posebno
ravnanje:

živo srebro v fluorescentni lučki
optičnega bralnika (< 1,5 mg)
Za informacije o reciklaži se obrnite
na

http://www.hp.com/go/recycle

,

lokalne oblasti ali Zvezo elektronske
industrije na spletnem mestu

http://

www.eiae.org

.

Več informacij najdete v poglavju

Reciklaža

.