HP Officejet Pro L7550 Yardım

background image

HP Officejet Pro
L7300/L7500/L7600/L7700

Kullanım Kılavuzu

background image
background image

HP Officejet Pro L7300/L7500/

L7600/L7700 All-in-One serisi

Kullanım Kılavuzu

background image

Telif hakkı bilgileri

© 2007 Telif Hakkı Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Basım 1, 10/2006
Telif hakkı yasalarının izin verdiği
durumlar dışında, önceden yazılı izin
alınmadan çoğaltılması, uyarlanması
veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.
Buradaki bilgiler önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir.
HP ürünleri ve hizmetleri için verilen
tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle
birlikte verilen özel garanti
bildirimlerinde açık olarak belirtilmiştir.
Burada verilen bilgilerden hiçbiri ek
garanti olarak yorumlanmamalıdır.
HP, bu belgedeki teknik hatalardan,
basım ve yazım hatalarından veya
eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Telif hakkı (C) 1991-2, RSA Data
Security, Inc. Created 1991. Tüm
hakları saklıdır.
Bu yazılımı kopyalama ve kullanma
lisansı, bu yazılım veya işlevden söz
eden veya bunlara başvuru yapan
tüm belgelerde "RSA Data Security,
Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
olarak tanımlanması koşuluyla verilir.
Lisans ayrıca, türetilen çalışmalardan
söz eden veya buna başvuru yapan
tüm belgelerde "RSA Data Security,
Inc. MD4 Message-Digest
Algorithm'den türetilmiştir" şeklinde
tanımlanması koşuluyla türetilen
çalışmalar yapmak ve bunları
kullanmak için de verilir.
RSA Data Security, Inc., bu yazılımın
satılabilirliği veya belirli bir amaca
uygunluğu ile ilgili hiçbir taahhütte
bulunmaz. Herhangi açık veya zımni
bir garanti vermeden "olduğu gibi"
sağlanır.
Bu bildirimler, bu belge ve/veya
yazılımın her bölümünün tüm
kopyalarında saklanmalıdır.

Ticari markalar

Intel

®

, Pentium

®

Intel Corporation

veya ABD ve diğer ülkelerdeki yan
kuruluşlarının tescilli ticari markasıdır.
Microsoft

®

, Windows

®

ve Windows

®

XP Microsoft Corporation'ın ABD'de
tescilli ticari markalarıdır.

Secure Digital

bellek kartı ürün tarafından
desteklenir. SD logo sahibine ait bir
ticari markadır.

Kopyalama sınırlamaları

Çoğu yerde aşağıdaki öğeleri
kopyalamak yasal değildir.

Şüphelendiğinizde, önce yasal bir
temsilciye danışın.

Resmi belgeler:

Pasaportlar

İltica belgeleri

Hizmet belgeleri

Kimlik rozetleri, kartları veya
rütbe işaretleri

Resmi damgalar:

Posta damgaları

Yiyecek yardımı kuponları

Devlet kurumlarından çekilen
çekler ya da ödeme emirleri

Kağıt para, seyahat çekleri veya
posta havaleleri

Mevduat sertifikaları

Telif hakkı olan çalışmalar

Güvenlik bilgileri

Yangın ya da elektrik çarpması riskini
azaltmak için, bu ürünü kullanırken
her zaman temel güvenlik önlemlerine
uyun.
1. HP All-in-One ile birlikte gelen
belgelerdeki tüm talimatları okuyup
anlayın.
2. Bu ürünü bir güç kaynağına
bağlarken mutlaka topraklanmış priz
kullanın. Prizin topraklanmış olup
olmadığını bilmiyorsanız, yetkin bir
elektrik teknisyenine başvurun.
3. Ürünün üzerinde yazan tüm
uyarılara ve yönergelere uyun.
4. Bu ürünü, temizlemeden önce,
prizlerden çıkartın.
5. Bu ürünü suya yakın yerlerde veya
siz ıslakken kurmayın veya
kullanmayın.
6. Ürünü sağlam ve sabit bir yüzey
üzerine güvenli bir biçimde yerleştirin.
7. Ürünü, kimsenin basamayacağı
veya hat kablosunun üzerinden
atlamayacağı ve hat kablosunun zarar
görmeyeceği korumalı bir yere koyun.
8. Ürün normal çalışmazsa, bkz:

Bakım ve sorun giderme

.

9. Ürünün içinde kullanıcı tarafından
bakımı yapılabilecek veya
onarılabilecek herhangi bir parça
bulunmamaktadır. Hizmet vermeyi
yetkili hizmet personeline bırakın.

Ürünle sınırlandırılmış
malzemeler

Bu HP ürünü, kullanım ömrü sona
erdiğinde özel muamele gerektiren şu
malzemeyi içermektedir:
Tarayıcının flüoresan lambasındaki
cıva (< 1,5 mg)

Geri dönüşüm bilgileri için,

http://

www.hp.com/go/recycle

sitesine, yerel

mercilere veya

http://www.eiae.org

adresindeki Electronics Industries
Alliance'a danışın.
Daha fazla bilgi için, bkz.

Geri dönüşüm

.