Довідка HP Officejet Pro L7550

background image

HP Officejet Pro
L7300/L7500/L7600/L7700

Посібник користувача

background image
background image

Серія HP Officejet Pro L7300/L7500/

L7600/L7700 All-in-One

Посібник користувача

background image

Інформація про авторські
права

© 2007 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Видання 1, 10/2006
Відтворення, адаптація або
переклад без попереднього
письмового дозволу заборонені,
окрім випадків, передбачених
законом про авторські права.
Подана у цьому посібнику
інформація може бути змінена без
додаткових повідомлень.
Усі гарантійні зобов'язання щодо
товарів та послуг компанії НР
викладено у положеннях прямої
гарантії, що додається до цих
товарів та послуг. Жодна
інформація, що міститься у цьому
документі, не може бути
витлумачена як така, що містить
додаткові гарантійні зобов’язання.
Компанія HP не несе
відповідальності за технічні
помилки, пропуски або помилки
редагування, що можуть міститися
у цьому документі.
Copyright (C) 1991-2, RSA Data
Security, Inc. Created 1991. Усі
права захищені.
Ліцензія на копіювання та
використання цього програмного
забезпечення надається у випадку,
якщо ПЗ визначене як "RSA Data
Security, Inc. MD4 Message-Digest
Algorithm" в усіх матеріалах, що
посилаються чи пов’язані з даним
програмним забезпеченням або
даною функцією.
Також ліцензія на виконання
укладацьких робіт надається у
випадку, якщо такі роботи визначені
як "derived from the RSA Data
Security, Inc. MD4 Message-Digest
Algorithm" в усіх матеріалах, що
посилаються чи пов’язані з
похідними роботами.
Компанія RSA Data Security, Inc. не
надає жодних відомостей щодо
придатності цього програмного
забезпечення для продажу або
інших специфічних цілей. Воно
надається "як є" без будь-яких
явних гарантій і тих, що
припускаються.
Дану інформацію необхідно
зберігати в будь-яких копіях будь-
якої частини документації та/або
програмного забезпечення.

Торгові марки

Intel

®

, Pentium

®

є зареєстрованими

товарними знаками Корпорації Intel
або її дочірніх компаній у США та
інших країнах.

Microsoft

®

, Windows

®

та Windows

®

XP є зареєстрованими в США
товарними знаками Корпорації
Microsoft.

карта пам’яті

Secure Digital підтримується
виробом. SD Logo є товарним
знаком його власника.

Обмеження прав на
копіювання

У багатьох країнах копіювання
нижченаведених матеріалів є
незаконним. Якщо виникають
сумніви, проконсультуйтесь з
юридичними представниками.

Державні папери або документи:

Паспорти

Імміграційні документи

Документи щодо
військового обов'язку

Ідентифікаційні знаки,
картки або відзнаки

Державні друковані знаки:

Поштові марки

Продовольчі картки

Фінансові документи
державних органів

Паперова готівка, дорожні
чеки, поштові грошові перекази

Ощадні книжки

Твори, на які поширюється
авторське право

Вказівки щодо техніки
безпеки

Використовуючи цей виріб,
обов'язково дотримуйтесь основних
правил техніки безпеки, щоб
зменшити ризик пожежі або
ураження електричним струмом.
1. Прочитайте та візьміть до уваги
всі інструкції в документації, що
постачається разом з HP All-in-One.
2. При підключенні виробу до
джерела живлення користуйтеся
лише заземленими електричними
розетками. Якщо невідомо, чи є
розетка заземленою,
проконсультуйтеся з
кваліфікованим електриком.
3. Дотримуйтеся всіх інструкцій та
зауважень, указаних на виробі.
4. Перед очисткою від'єднуйте
пристрій від електричної розетки.

5. Не встановлюйте та не
використовуйте цей виріб біля води
або коли Ви мокрі.
6. Надійно розташовуйте виріб на
стійкій поверхні.
7. Встановлюйте виріб у захищених
місцях, де неможливо наступити
або спіткнутися об мережевий шнур
та немає небезпеки його
ушкодження.
8. Якщо виріб не функціонує
належним чином, див. розділ

Обслуговування та пошук
несправностей

.

9. Усередині пристрою немає
частин, які можуть бути
відремонтовані користувачем.
Технічне обслуговування повинен
виконувати обслуговуючий
персонал.

Матеріал, що
застосовується у
виробництві для
пристрою.

Цей продукт HP містить наступні
матеріали, що можуть потребувати
спеціальної переробки після
закінчення терміна експлуатації:
Ртуть у флуоресцентній лампі
сканера (< 1,5 мг)
Для отримання інформації щодо
утилізації завітайте на веб-сайт

http://www.hp.com/go/recycle

, веб-

сайт Спілки електронної
промисловості

http://www.eiae.org

,

або зверніться до місцевих
уповноважених органів.
Додаткову інформацію див. у
розділі

Переробка

.